ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ

Δρ. Ιωσήφ Γαβριηλίδη

Μία minimal επεμβατική τεχνική

 

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μία minimal επεμβατική τεχνική, που βοηθάει στη διάγνωση και αντιμετώπιση ενδαρθρικών, αλλά και εξωαρθρικών προβλημάτων στη συγκεκριμένη άρθρωση.

Με την επέμβαση αυτή καθίσταται δυνατή η οπτική και ψηλαφητική εξέταση όλων των στοιχείων της άρθρωσης, δηλαδή του επιχειλείου χόνδρου, των διαφόρων συνδέσμων, του τένοντα του δικεφάλου, του αρθρικού χόνδρου που επενδύει την άρθρωση και των τενόντων του μυοτενοντώδους πετάλου (υπερακάνθιος, υποπλάτιος, υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος).

Η μεγάλη πλειοψηφία των παθήσεων του ώμου είναι τραυματικής αιτιολογίας, ενώ υπάρχει και μία μικρή ομάδα παθήσεων που οφείλονται σε μικροτραυματισμό πάνω σε ένα παθολογικό υπόστρωμα.

Μέσα από δύο ή περισσότερες οπές μεγέθους 0.5 εκ., ανάλογα με τη συγκεκριμένη πάθηση και την εκπαίδευση του χειρουργού, εισάγονται στην άρθρωση το αρθροσκόπιο και τα ειδικά σχεδιασμένα λεπτά αρθροσκοπικά εργαλεία, για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Οι κυριότερες παθήσεις για τις οποίες διεξάγεται η αρθροσκόπηση του ώμου είναι:

 • Οξεία και χρόνια αστάθεια ώμου
 • Μερική ή ολική ρήξη μυοτενοντώδους πετάλου
 • Παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτιδα
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Αφαίρεση ελεύθερων σωματιδίων
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής και αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής
 • Παθήσεις του τένοντα του δικεφάλου (βλάβη Slap)
 • Ορισμένα ενδαρθρικά κατάγματα
 • Οστεοχόνδρινες βλάβες
 • Αρθρίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αρθροσκόπηση του ώμου διαρκεί από μία έως δύο ώρες. Η ιδιαιτερότητα, όμως, της θέσης χειρουργείου (beach-chair ή lateral decubitus), σε συνδυασμό με την αναισθησία (συνδυασμός γενικής και σκαληνού block) και το χρόνο ανάνηψης, ανεβάζουν το χρόνο παραμονής του ασθενούς στο χειρουργείο στις τρεις ώρες, κατά προσέγγιση.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του ώμου είναι: η καλύτερη διάγνωση των προβλημάτων, το μικρό χειρουργικό τραύμα, η βραχύχρονη παραμονή στο νοσοκομείο, η μικρή νοσηρότητα, το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και ο μικρός ή ανύπαρκτος μετεγχειρητικός πόνος. Όλα αυτά, όμως, είναι συνάρτηση της εμπειρίας, της εξειδίκευσης του χειρουργού, της καλής χειρουργικής τεχνικής και του κατάλληλου εξοπλισμού.

Οι επιπλοκές μετά την αρθροσκόπηση του ώμου είναι εξαιρετικά σπάνιες και μπορεί να οφείλονται είτε στην αναισθησία, είτε στην ίδια την επέμβαση. Σε γενικές γραμμές, όλες είναι αναστρέψιμες και αντιμετωπίζονται πλήρως, με την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία. Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η μη συμμόρφωση των ασθενών στο ανάλογο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης αρχίζει περίπου μία εβδομάδα μετά την επέμβαση. Η συνολική του διάρκεια εξαρτάται από τη συγκεκριμένη πάθηση, τη συμμετοχή και την ανταπόκριση του ασθενούς. Απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί και αρμονική συνεργασία μεταξύ ασθενούς και φυσικοθεραπευτή. Η συνολική διάρκεια αποκατάστασης κυμαίνεται μεταξύ 2-5 μηνών και απαιτεί σύστημα και συνέπεια.