ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ

Σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα

Ο Ορθοπαιδικός Δρ. Ιωσήφ Γαβριηλίδης καλύπτει όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική γόνατος – ισχίου – ώμου.
Η πολυετής εμπειρία του σε Ορθοπαιδικά Κέντρα τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης, αποτελούν εγγύηση για την άριστη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ορθοπαιδικό για ζητήματα που αφορούν σε αθλητικές κακώσεις, τραυματισμούς, επανορθωτική χειρουργική και αρθροσκοπική χειρουργική.

ΙατρικΑ ΣυνΕδρια στην ΕλλΑδα.

^
29-30 Ιουνιου 2013

Αλεξανδρούπολη/Ελλάδα

Proximal Humeral

25ο Περιφερειακό Σεμινάριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
^
3-6 Απριλιου 2013

Λάρισα/Ελλάδα

Meniscus-Cartilage
5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας
^
19-21 Απριλιου 2012

Θεσσαλονίκη/Ελλάδα

Fracture Sequela

1ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης
^
19-20 Νοεμβρίου 2011

Θεσσαλονίκη/Ελλάδα

Anterior instability

5ο Διεθνές Σεμινάριο Άνω Άκρου
^
26-29 Αυγούστου 2010

Ιωάννινα/Ελλάδα

Muscle Transfers

16ο Συνέδριο Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου
^
27-29 Μαιου 2010

Καβούρι/Αθήνα

Locked Posterior
2ο Διεθνές Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου
^
11-13 Ιουνιου 2009

Αθήνα/Ελλάδα

Fracture Dislocation
4ο Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνα ΕΕΧΟΤ
^
8-11 Οκτωβριου 2008

Ελλάδα

Rotator Cuff

64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
^
8-11 Οκτωβριου 2008

Αθήνα/Ελλάδα

Eclipse Prosthesis

64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
^
Σεπτεμβριος 2004

Σύβοτα/Ελλάδα

21o Περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Β.Δ. Ελλάδος