Ο Απόλλων Τσόχλας υπεβλήθη σε επέμβαση αποκατάστασης.